Warmtenetwerk Zaanstad

Over Warmtenetwerk Zaanstad B.V.

Warmtenetwerk Zaanstad beheert en onderhoudt in Zaanstad een warmtenet gebaseerd op restwarmte afkomstig van duurzame biomassa. 

Veelgestelde vragen

In uw woning merkt u geen verschil ten opzichte van de ‘oude’ (aardgas) situatie. Uw woning wordt net zo warm, u houdt dezelfde thermostaat en u verwarmt uw woning op dezelfde manier als voorheen. Ook houdt u (voorlopig) uw aansluiting op het aardgas om te koken. Het enige wat u merkt, is dat de betaling is veranderd. U kreeg eerst een rekening voor aardgas en elektriciteit. Doordat u nu aangesloten bent op het warmtenet zal uw aardgasrekening lager zijn, omdat uw woning niet meer met aardgas verwarmd wordt. Verder heeft u er een rekening bij gekregen voor de ontvangst van warm water. De VvE krijgt ongeveer 5% korting op de inkoopkosten van warmte. Deze korting wordt volledig doorberekend aan huurders en eigenaren. Dat betekent dat bij hetzelfde verbruik (als in de oude situatie) uw totale rekening voor warmte lager zal zijn.

Voor de eerste fase van de aanleg van het warmtenet is met een groot aantal afnemers afspraken gemaakt over aansluiting op het warmtenet. Als u huurt bij Rochdale of Parteon heeft de woningbouwvereniging besloten over de aansluiting op het warmtenet. De particuliere eigenaren in de Perim en Pharus flats konden via hun VvE meestemmen over het wel of niet aansluiten op het warmtenet. De nieuwbouwwijken Gouwpark en Oostzijderveld zijn überhaupt aangesloten op het warmtenet, omdat alle nieuwbouw zonder aardgasaansluiting opgeleverd wordt. Als individuele particuliere woningeigenaar kunt u in deze fase nog niet aangesloten worden. In een vervolgfase kan dit wel.

Om aangesloten te worden op het warmtenet hoefde u helemaal niets te doen. Alles is precies gebleven zoals het was. De radiatoren en thermostaat werken precies hetzelfde als in de oude (aardgas) situatie.

Ook niet. Het warme water in uw woning zal precies hetzelfde blijven functioneren als nu. Het water wordt verwarmd tot ver boven de 60 graden. Hiermee voorkomen we kans op de legionella bacterie.

Ja. Het warmtenet zorgt alleen voor warm water voor de verwarming en voor warm kraan- en douchewater. U blijft uw aardgasaansluiting houden. Omdat op termijn in heel Zaanstad, en in de rest van Nederland, alle woningen van het aardgas afgaan, komt er een moment dat u ook niet meer op aardgas zal koken maar op elektriciteit (inductie). Wanneer dit in uw buurt het geval is, is nu nog niet duidelijk.

Het is een gezamenlijke keuze dat alle woningen in de Perim, IJdoorn, Noordwachter en Brandaris flats worden aangesloten. Dat geldt ook voor de Pharus als de VvE besluit over te stappen op het warmtenet. De ene woning uit het appartementencomplex wel en de andere niet aansluiten, dat is geen mogelijkheid. Ook worden bij de start twee nieuwbouwprojecten aangesloten. We willen dit warmtenet stukje bij beetje uitbreiden in Zaanstad en werken met verschillende partijen samen aan de mogelijkheden om ook andere woningen en gebouwen in andere wijken aan te sluiten.

Warmtelevering via een warmtenet is even betrouwbaar als de levering van aardgas. In geval van een storing bij de biomassacentrale wordt direct de (aardgas) back-up voorziening ingeschakeld.

Bij klachten of vragen over de warmtelevering kunt u bellen met uw warmteleverancier: EQUANS. Overigens controleert EQUANS haar installaties automatisch op afstand, dus als er een storing is, zal EQUANS hier in principe al van op de hoogte zijn.

Of ook uw woning of gebouw aangesloten kan worden op het warmtenet, is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de afstand van uw woning of gebouw tot het warmtenet. Neem contact op via warmtenetwerkzaanstad@energie-infrabeheer.nl, zodat we kunnen onderzoeken of het mogelijk is en zo ja wanneer een aansluiting mogelijk is.

Algemene Voorwaarden

Download hieronder de Algemene Voorwaarden van Warmtenetwerk Zaanstad voor grootverbruik of kleinverbruik.

Blijf in contact

Als netbeheerder is het nodig dat wij uw juiste contactgegevens hebben. Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan tijdig door via: warmtenetwerkzaanstad@energie-infrabeheer.n