Warmtenetwerk Zaanstad

Over Warmtenetwerk Zaanstad B.V.

Warmtenetwerk Zaanstad beheert en onderhoudt in Zaanstad een warmtenet gebaseerd op restwarmte afkomstig van duurzame biomassa. 

Veelgestelde vragen

Storingen

Indien er sprake is van een storing van de warmtelevering, neemt u contact op met uw warmteleverancier EQUANS.

Warmtelevering via een warmtenet is even betrouwbaar als de levering van aardgas. In geval van een storing bij de biomassacentrale wordt direct de (aardgas) back-up voorziening ingeschakeld.

Bij een storing van de warmtelevering neemt u contact op met uw warmteleverancier EQUANS en zal EQUANS een en ander nader (laten) uitzoeken.

Indien de storing betrekking heeft op het ondergrondse netwerk zal EQUANS uw netbeheerder, Warmtenetwerk Zaanstad, informeren. Warmtenetwerk Zaanstad zal u dan, indien noodzakelijk, nader informeren.

Onderhoud

Voor een betrouwbare warmtevoorziening is onderhoud aan het warmtenetwerk nodig. Van preventief onderhoud merkt u meestal niets. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er door onderhoud een tijdelijke warmteleveringsonderbreking plaats zal vinden. In dat geval wordt u daar van tevoren over geïnformeerd.

Indien u tijdens onderhoudswerkzaamheden te maken gaat krijgen met een tijdelijke warmteleveringsonderbreking zullen wij u hier tevoren over informeren, zodat u tijdig eventuele maatregelen in huis kunt nemen.

Over het netwerk

Het warmtenet in Zaanstad wordt gevoegd door duurzame warmte afkomstig van een lokale kleinschalige biomassacentrale. Daarnaast zijn er twee gasgestookte HulpWarmteCentrales die fungeren als back-up voor piekmomenten en als reservevoorziening.

In uw woning merkt u geen verschil ten opzichte van de ‘oude’ (aardgas) situatie. Uw woning wordt net zo warm, u houdt dezelfde thermostaat en u verwarmt uw woning op dezelfde manier als voorheen. Ook houdt u (voorlopig) uw aansluiting op het aardgas om te koken. Het enige wat u merkt, is dat de betaling is veranderd. U kreeg eerst een rekening voor aardgas en elektriciteit. Doordat u nu aangesloten bent op het warmtenet zal uw aardgasrekening lager zijn, omdat uw woning niet meer met aardgas verwarmd wordt. Verder heeft u er een rekening bij gekregen voor de ontvangst van warm water. De VvE krijgt ongeveer 5% korting op de inkoopkosten van warmte. Deze korting wordt volledig doorberekend aan huurders en eigenaren. Dat betekent dat bij hetzelfde verbruik (als in de oude situatie) uw totale rekening voor warmte lager zal zijn.

Ja. Het warmtenet in Zaanstad zorgt alleen voor warm water voor de verwarming en voor warm kraan- en douchewater. U blijft uw aardgasaansluiting houden. Omdat op termijn in heel Zaanstad, en in de rest van Nederland, alle woningen van het aardgas afgaan, komt er een moment dat u ook niet meer op aardgas zal koken maar op elektriciteit (inductie). Wanneer dit in uw buurt het geval is, is nu nog niet duidelijk.

Of ook uw woning of gebouw aangesloten kan worden op het warmtenet, is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de afstand van uw woning of gebouw tot het warmtenet. Neem contact op via warmtenetwerkzaanstad@energie-infrabeheer.nl, zodat we kunnen onderzoeken of het mogelijk is en zo ja wanneer een aansluiting mogelijk is.

Aansluiten op het netwerk

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

In 2019 werd het warmtenet in Zaanstad voor het eerst in gebruik genomen. De woningen die toen als eerste werden aangesloten, hoefden niets te doen. Alles bleef in de woningen precies zoals het was. Zo werken de radiatoren en thermostaat precies hetzelfde als in de oude (aardgas) situatie.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Algemene vragen of klachten

Bij vragen of klachten over de warmtelevering neemt u contact op met uw warmteleverancier: EQUANS. Overigens controleert EQUANS haar installaties automatisch op afstand, dus als er een storing is, zal EQUANS hier in principe al van op de hoogte zijn.

Bij vragen of klachten over het netwerk, neemt u contact op met uw netbeheerder: Warmtenetwerk Zaanstad via warmtenetwerkzaanstad@energie-infrabeheer.nl  

Algemene Voorwaarden

Download hieronder de Algemene Voorwaarden van Warmtenetwerk Zaanstad voor grootverbruik of kleinverbruik.

Blijf in contact

Als netbeheerder is het nodig dat wij uw juiste contactgegevens hebben. Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan tijdig door via: warmtenetwerkzaanstad@energie-infrabeheer.nl