Duurzame energie voor uw woning of gebouw

Welkom bij uw netbeheerder. In uw gemeente, wijk of industriegebied zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het ondergrondse netwerk waar duurzame warmte, koude of waterstof doorheen stroomt.

Uw netbeheerder van duurzame energie

Uw woning of gebouw is aangesloten op een lokaal netwerk voor duurzame energie. Samen met lokale partners zorgen wij als netbeheerder voor het onderhoud en het beheer van de infrastructuur. Voor meer informatie selecteert u hieronder uw lokale netbeheerder.


 

Energie-infra voor duurzame energie

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn, voor een beter klimaat. Daarover zijn in het Klimaatakkoord harde afspraken gemaakt. In uw woning of gebouw is die stap al gezet: de locatie waar u woont of werkt is aardgasvrij. U bent aangesloten op een duurzaam ondergronds netwerk. Daar stroomt water doorheen, afkomstig van een nabijgelegen bron. U kunt daardoor uw woning of gebouw verwarmen (en in sommige gevallen koelen), warm douchen en warm tapwater uit de kraan krijgen. In uw woning of gebouw hangt geen cv-ketel meer, maar een zogenoemde afleverset.

Samen werken 

Uw lokale netbeheerder heeft met diverse partijen samengewerkt om het netwerk in uw buurt te realiseren, zoals de gemeente, woningcorporaties, Firan, aannemers en installateurs.

Warmtenetwerk Harderwijk
Warmtenetwerk Didam
Warmtenetwerk Lingewaard
Warmtenetwerk Zaanstad