Didam - Energie Infrabeheer

Over Warmtenetwerk Didam b.v.

Warmtenetwerk Didam beheert en onderhoudt in Didam het warmtenet gebaseerd op een hybride systeem met een collectieve luchtwarmtepomp.

Veelgestelde vragen

Storingen

Indien er sprake is van een storing van de warmtelevering, neemt u contact op met uw warmteleverancier De Graeflander.

Warmtelevering via een warmtenet is even betrouwbaar als de levering van aardgas. In geval van een storing of bij piekmomenten wordt direct de (aardgas) back-up voorziening ingeschakeld.

Bij een storing van de warmtelevering neemt u contact op met uw warmteleverancier De Graeflander en zal De Graeflander een en ander nader (laten) uitzoeken.

Indien de storing betrekking heeft op het ondergrondse netwerk zal De Graeflander uw netbeheerder, Warmtenetwerk Didam, informeren. Warmtenetwerk Didam zal u dan, indien noodzakelijk, nader informeren.

Onderhoud

Voor een betrouwbare warmtevoorziening is onderhoud aan het warmtenetwerk nodig. Van preventief onderhoud merkt u meestal niets. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er door onderhoud een tijdelijke warmteleveringsonderbreking plaats zal vinden. In dat geval wordt u daar van tevoren over geïnformeerd.

Indien u tijdens onderhoudswerkzaamheden te maken gaat krijgen met een tijdelijke warmteleveringsonderbreking zullen wij u hier van tevoren over informeren, zodat u tijdig eventuele maatregelen in huis kunt nemen.

Over het netwerk

Het warmtenet in Didam maakt in eerste instantie gebruik van een modulair warmtesysteem. Het gaat om een hybride systeem met een collectieve luchtwarmtepomp. Voor piekmomenten, en als back-up, maakt het systeem gebruik van gasgestookte ketels. De warmte-infrastructuur is door te ontwikkelen tot een grootschalig netwerk voor de gemeente Montferland. Met de realisatie van het warmtenet wordt de inzet van de warmtepomp en gasketels uitgefaseerd.

In uw woning merkt u geen verschil ten opzichte van de ‘oude’ (aardgas) situatie. Uw woning wordt net zo warm, u houdt dezelfde thermostaat en u verwarmt uw woning op dezelfde manier als voorheen. Ook kookt u niet meer op aardgas. Het enige wat u merkt, is dat de betaling is veranderd. U kreeg eerst een rekening voor aardgas en elektriciteit. U krijgt nu een rekening voor warmte en elektriciteit. Doordat u aangesloten bent op het warmtenet maakt u geen gebruik meer van aardgas om te verwarmen of te koken.

Of ook uw woning of gebouw aangesloten kan worden op het warmtenet, is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de afstand van uw woning of gebouw tot het warmtenet. Neem contact op via warmtenetwerkdidam@energie-infrabeheer.nl, zodat we kunnen onderzoeken of het mogelijk is en zo ja wanneer een aansluiting mogelijk is.

Aansluiten op het netwerk

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Algemene vragen of klachten

Bij vragen of klachten over de warmtelevering, neemt u contact op met uw warmteleverancier: De Graeflander. Overigens controleert De Graeflander haar installaties automatisch op afstand, dus als er een storing is, zal De Graeflander hier in principe al van op de hoogte zijn.

Bij vragen of klachten over het netwerk, neemt u contact op met uw netbeheerder: Warmtenetwerk Didam via warmtenetwerkdidam@energie-infrabeheer.nl  

Algemene voorwaarden

Download hieronder de Algemene Voorwaarden van Warmtenetwerk Didam voor kleinverbruik.

Blijf in contact

Als warmtenetbeheerder is het nodig dat wij uw juiste contactgegevens hebben.

Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan tijdig door via: warmtenetwerkdidam@energie-infrabeheer.nl