Harderwijk - Energie Infrabeheer

Over Warmtenetwerk Harderwijk b.v.

Warmtenetwerk Harderwijk beheert en onderhoudt in Harderwijk een warmte- en koudenet gebaseerd op restwarmte afkomstig van de nabijgelegen rioolzuiveringsinstallatie.

Veelgestelde vragen

Storingen

Indien er sprake is van een storing van de warmtelevering, neemt u contact op met uw warmteleverancier Duurzaam Opgewekt (voorheen: Evoyo).

Warmtelevering via een warmte- en koudenet is even betrouwbaar als de levering van aardgas. In geval van een storing wordt direct de back-up voorziening ingeschakeld.

Bij een storing van de warmtelevering neemt u contact op met uw warmteleverancier Duurzaam Opgewekt en zal Duurzaam Opgewekt een en ander nader (laten) uitzoeken.

Indien de storing betrekking heeft op het ondergrondse netwerk zal Duurzaam Opgewekt uw netbeheerder, Warmtenetwerk Harderwijk, informeren. Warmtenetwerk Harderwijk zal u dan, indien noodzakelijk, nader informeren.

Onderhoud

Voor een betrouwbare warmtevoorziening is onderhoud aan het warmtenetwerk nodig. Van preventief onderhoud merkt u meestal niets. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er door onderhoud een tijdelijke warmteleveringsonderbreking plaats zal vinden. In dat geval wordt u daar van tevoren over geïnformeerd.

Indien u tijdens onderhoudswerkzaamheden te maken gaat krijgen met een tijdelijke warmteleveringsonderbreking zullen wij u hier tevoren over informeren, zodat u tijdig eventuele maatregelen in huis kunt nemen.

Over het netwerk

In de nieuwe wijk Waterfront in Harderwijk maken de eerste opgeleverde woningen gebruik van het nieuwe warmte- en koudenet. Het net maakt gebruik van de restwarmte van de nabijgelegen rioolzuiveringsinstallatie. Het warmte- en koudenet is zo ontworpen dat er in de toekomst ook andere bronnen kunnen worden ingezet én dat buurten in de omgeving kunnen worden aangesloten.

Of ook uw woning of gebouw aangesloten kan worden op het warmtenet is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de afstand van uw woning of gebouw tot het warmtenet. Neem contact op via warmtenetwerkharderwijk@energie-infrabeheer.nl, zodat we kunnen onderzoeken of en zo ja wanneer een aansluiting mogelijk is.

Aansluiten op het netwerk

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Momenteel vinden er geen werkzaamheden plaats aan het warmtenet.

Algemene vragen of klachten

Bij vragen of klachten over de warmtelevering, neemt u contact op met uw warmteleverancier: Duurzaam Opgewekt. Overigens controleert Duurzaam Opgewekt haar installaties automatisch op afstand, dus als er een storing is, zal Duurzaam Opgewekt hier in principe al van op de hoogte zijn.

Bij vragen of klachten over het netwerk, neemt u contact op met uw netbeheerder: Warmtenetwerk Harderwijk via warmtenetwerkharderwijk@energie-infrabeheer.nl

Algemene voorwaarden

Download hieronder de Algemene Voorwaarden van Warmtenetwerk Harderwijk voor kleinverbruik.

Blijf in contact

Als warmtenetbeheerder is het nodig dat wij uw juiste contactgegevens hebben.

Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan tijdig aan ons door via: warmtenetwerkharderwijk@energie-infrabeheer.nl