Warmtenetwerk Harderwijk

Over Warmtenetwerk Harderwijk

Netbeheerder van de warmte-oplossing in de wijk Waterfront

Warmtenetwerk Harderwijk beheert en onderhoudt in Harderwijk een warmtenetwerk, dat gebruik maakt van de restwarmte van de nabijgelegen rioolzuiveringsinstallatie. De warmtepomp in uw woning zorgt dat de warmte op de juiste temperatuur is voor verwarming en warm water. Het systeem is in de zomer te gebruiken voor comfortkoeling.

Veelgestelde vragen

Storingen

Als er een storing is waardoor er geen verwarming en/of warm water in uw woning is, dan neemt u contact op met uw warmteleverancier.

Afhankelijk van uw adres is dat Duurzaam Opgewekt (voorheen: Evoyo) of InWarmte.

Warmtenetwerk Harderwijk maakt met het warmtenet de distributie van warmte en comfortkoeling mogelijk. De werking van het systeem wordt continu gemonitord, zodat een storing in het warmtenet snel wordt opgespoord en opgelost.

Het is ook mogelijk dat een storing optreedt in de installatie in uw woning. Bijvoorbeeld in de warmtepomp. Het bedrijf dat voor u het onderhoud verzorgt, zoals de warmteleverancier of een ander bedrijf waarmee u een onderhoudscontract heeft, zorgt dan voor de oplossing.

Bij een storing van de warmtevoorziening in uw woning neemt u contact op met uw warmteleverancier.
Afhankelijk van uw adres is dat Duurzaam Opgewekt of InWarmte. De warmteleverancier start samen met u een onderzoek naar de oorzaak en de oplossing.


U ontvangt tijdens een storing zo snel mogelijk informatie over de situatie en de vervolgstappen.
Afhankelijk van de locatie en de oorzaak van de storing, is de informatie afkomstig van de warmteleverancier (Duurzaam Opgewekt of InWarmte) of de netbeheerder (Warmtenetwerk Harderwijk).

Onderhoud

Voor een betrouwbare warmtevoorziening is er regelmatig onderhoud aan het warmtenet nodig. Van het preventieve onderhoud merkt u meestal niets. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u vanwege onderhoudswerkzaamheden tijdelijk geen warmte en/of warm water kunt gebruiken. U ontvangt daarover dan ruim van tevoren informatie.
Het is mogelijk dat u vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden tijdelijk geen warmte en/of warm water kunt gebruiken. U ontvangt daarover dan ruim van tevoren informatie, zodat u tijdig eventuele maatregelen kunt nemen.

Over het warmtenet

Het warmtenet voor Waterfront, dat is ontwikkeld door de gemeente Harderwijk, de provincie Gelderland en Firan, gebruikt warmte uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Vallei en Veluwe in het nabijgelegen bedrijventerrein Lorentz.

Het bronwater, met een temperatuur van ongeveer 13°C, wordt via een distributienetwerk naar de woningen vervoerd.

Een warmtepomp brengt het water op de juiste temperatuur voor de verwarming en het warme tapwater. In de zomer zorgt het systeem voor comfortkoeling.

Aan het warmtenet in Waterfront kunnen op termijn verschillende duurzame en lokale warmtebronnen worden aangesloten. In de toekomst is het warmtenet dan ook uit te breiden naar andere woningen en gebouwen in de omgeving, zoals een deel van de nabijgelegen Zeebuurt.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over het warmtenet in Waterfront?

Neem voor informatie over de warmte in uw woning contact op met uw warmteleverancier (Duurzaam Opgewekt of InWarmte).

Een bericht aan de netbeheerder Warmtenetwerk Harderwijk stuurt u via warmtenetwerkharderwijk@energie-infrabeheer.nl

De Algemene Voorwaarden van Warmtenetwerk Harderwijk [PDF] die gelden voor de woningen.

Contact

Warmtenetwerk Harderwijk is de netbeheerder van het warmtenet waarop uw woning is aangesloten.

We hebben uw contactgegevens nodig om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rond het warmtenet, zoals over onderhoudswerkzaamheden en de algemene voorwaarden.

Verandert uw e-mailadres en/of telefoonnummer? We ontvangen uw nieuwe contactgegevens graag via warmtenetwerkharderwijk@energie-infrabeheer.nl